Archive

 

y ban ǥc trch ca tng thng
v bnh tm thn

seal

NHIM VU

  • Lm mt cuc nghin cu v cc phng tin cch chuyn tr bnh thn kinh ta Hoa K,trong khu vc t nhn cng nh trong khu vc cng cng.
  • C vn Tng Thng trong vic tn trang ha t chc ny.
seal

MC CH

ngh nhng tin trin Nj c th gup ngܩi ln c bnh thn kinh trm trng v cho tr con vi  bnh sch nhiu tinh thn Nj h c dp tip tc sng, lm vic, hc hi v tham d cc sinh hot trong cng ng ca h.

 

  • Cu xt la gi tr va s hu ch v s h hiu ca hai gi t nhn v cng cng v cc c quan Lin bang,T iu bang v ta a phng trong vic pht Ƕng cc dch v gip ǫ cc bnh nhn ni trn v nhn dng cac tr nga v nhng  i hi cha ܮc thc hin ng mc.
  • Nhn rng cc loa dch v h hiu,phng thc chuyn tr v k thut ti tn h ch m c th p dng quy m trong nhng trܩng hp khc.
  • Thc hin ܩng li sinh hot  m hai bn cng cng cng nh t nhn v cc c quan Lin Bang cng nh T i bang v chnh quyn a phng c th ng ho vic x dng cc dch v trn v cc phng thc chuyn tr,tin trin s hp tc gia cc c quan cung cp dch v.
seal

CH YU

y Ban  s:

 

 

 

 

 

 

 

  • t trng tm ljn hu qu mong mun Nj mi c nhn c kh nng ti a trong cng vic lm, t sn sc, y v tham d sinh hat cng ng.
  • t trng tm vo tng khu a phng trong vic lo sn sc bnh trng m h phi hp hu hiu gia cc c quan t nhn v cng cng.
  • t trng tm ti a ljn cc ng li Nj x-dng cc phng tin m s tn km khng qu mc v lun th gim ܮc cc kh nhc v cc chܧng ngi.
  • Lm sao x dng cc khm ph mi v bnh thn kinh Nj c th c nhng p lc i vi  cc c quan cung cp cc dch v.
  • Theo ܩng li cn bn ca h thng Lin Bang v chn chn rng cc NJ ngh Nj tng ln cc ǰI mI, cch do dai v v c trch nhim i vi mo tng lp ca chnh ph v tn trng v tr hin php ca nܧc M.

-------------------------------------------------------------------------

Bm vo y Nj džc ton vn Bn Sc Lnh

 

Mental Health Resources / Home / FAQs / Privacy / Accessibility

This page was last updated on April 28, 2003