Archive

 

y ban ǥc trch ca Tng Thng
v Bnh Tm Thn

seal

NHNG CU HI THNG HI:

 

 

 

 

 

 

 

H: y Ban na ܮc ra ǩI hi no?

: Tng Thng George W.Bush cho thnh lp y Ban ny  da theo quyn hnh Hnh Php s 13263 vo ngy 29 thng 4,2002.Hy bm vo my vi tnh Nj xem lnh Hnh Php ny.y Ban do ng ta cho thnh lp l mt nghin cu u tin v bnh trng ny trn phng din t nhn v cng cng t khong 25 nm nay. 

H: Nhim v v mc tiu ca y Ban ny?

: Nhim v ca U Ban l Nj nghin cu tnh trng phng cch mc sn xut dch v t hng t nhn v cng cng i vi  bnh trng ny ti Hoa K.y Ban ny s c vn Tng Thng phng thc hon ho t chc h thng cu cha bnh thn kinh v mc ch ca U Ban l Nj NJ ngh nhng s thay ǰi Nj gip ngܩI ln v tr em c bn trng nng ny c th c dp ܮc sng ,lm vic,hoc hi v tham d sinh hat trong cng ng ca h.Hy bm vo my vi tnh

Nj coi lnh hnh php ny. 

H: Lm sao Nj lin lc vi  y Ban?

: Bm vo y Nj xem trang Lin Lc vi chng ti. 

H: Tin trnh phin hp ܮc cng b tng pht khng?

: C. Tin trnh tng pht ca bui hp ܮc cho ln my vi tnh dܧi nhan hiu Phin Hp Tng Pht.Kim ngy phin hp ri bm my vi tnh trang Phin Hp Tng Pht.Mi ln cc Hi Vin ca y Ban chp thun mt iu l no v ܮc cho v ma vi tnh,c nh vy cho nhng bui hp k tip.Hy xem trang . 

H: Ai ch ta v d phin hp ca y Ban?

: Bm vp y Nj xem trang Cc Hi Vin. 

H: Ti c th c danh sch ni ljn qu kh ca cc hi vin ܮc cp pht trong bui hp u tin ܮc khng?

: ܮc. Bm vo y Nj xem trang Tiu s ca cc hI vin. 

H: y Ban  New Freefom Commission on Mental Health ca Tng Thng Bush c lin quan  i vI y Ban New Freedom Initiative, nhng c tnh cch ng h "lt cc tr ngi" cho nhng ngܩi b bnh thn kinh v b tn tt khng?

: C. Ha bm vo y Nj xem trang Bi Cnh Thnh Lp Nj c thm tin tc.

 

 

Mental Health Resources / Home / FAQs / Privacy / Accessibility

This page was last updated on April 28, 2003