Archive

 

y ban ǥc trch ca tng thng
v bnh tm thn

seal

Presidents New Freedom Commission on Mental Health
Sc Lnh

 

 

 

 

 

 

 

Da theo quyn hnh ǥt trong ti vi t cch l Tng Thng v da theo lut php Hoa K v Nj tin trin dch v cho nhng giI b bnh thn kinh v nhng tr em b bnh xc Ƕng tinh thn,ti ch th nhng vic nh sau:

Phn 1: C Quan. Nh vy y Ban ǥc trch v bnh thn kinh do Tng Thng lp ra 

Phn 2:HI vin. (a) y Ban c nhng hI vin gm :

(i)  Khng qu 15 hi vin ܮc Tng Thng b nhim, k c cc qun l iu hnh v nhng giI tiu th cng gia nh; v

(ii)  Khng qu 7 hI vin trong c 4 ngi  ǿc Tng Trng Y T v X HI b nhim v nhng thnh phn cn la s ǿc cc Tng Trng Lao ng, Gio Dc v Cu Chin Binh ch nh.

     (b) Tng Thng s ch nh mt v Ch Tch trong s 15 ngi ca y Ban m

Tng Thng   b nhim.

Phn 3: Nhim v. Nhim v ca y Ban s thc hin mt cuc nghin cu bao hm  mt phng thc iu hnh t chc lin quan ljn bnh thn kinh,k c v phng din pha t nhn cng nh cng cng, v c vn Tng Thng nhng phng thc cch tin b ho h thng

na, trong vic cch gip bnh nhn v tr em bit cch sng, lm vic v tham d sinh hat trong cng ng ca h. thi hnh nhim v na, y Ban hn ch ti a: 

(a) Duyt li kh nng hin ti v s hu ho cung cp cc dch v bi i bn t nhn v c s cng cng, ca tiu bang, Lin Bang chnh quyn a phng i vI ngܩI ln v tr em b nhng bnh no trn v nhn rng  nhng nhu cu cn thit v nhng chܧng ngi  i vi nhng dch v na.

(b) Nhn rng nhng sng kin mi trong vic chuyn tr, dch v v k thut mI m c th ǿc x dng hu ch trong nhng trܩng hp rng ri khc nhau.

(c) Thc hin theo th thc nhng trܩng hp  khc nhau Nj c th b tc trong cc lnh vc t nhn, cng cng, Lin Bang, Tiu Bang v cc chnh quyn a phng Nj c th phi hp cc dch v mt cch hu hiu cc dch v cng nh tin hnh s hn hp gia cc c s cung cp cc dch v v cng tin hnh vic hn hp ljn cc cng ng cho giI ngܩI ln  v tr em vI bnh trng no t trn.

Phn 4: Nhng im trng yu. Khi ang thi hnh nhim v, y Ban s phi thi hnh nhng nguyn tc nh sau:

(a) y Ban s tp trung vo nhng kt qu mong mun i vI bnh trng bnh thn kinh,t ܮc kt qu cho mi c nhn vI cng vic, t sn sc, chuyn giao du v sinh hot cng ng.

(b) y Ban s tp trung vo nhng t chc tng t ti khu cng ng m h thnh cng hn hp gia cc t chc y t v cc c quan c nhng dch v,t nhn v cng cng.

(c) y Ban cng tp trung n lc vo cc nguyn tc ti a Nj x-dng nhng phng tin sn c v Nj gim v khng cn thit nhng tr ngi

(d) y Ban s ǡn o Nj tm hiu xem nhng v khm ph lin quan ljn bnh thn kinh c th ǿc x dng hu ch trong vic x dng nhng dch v.

(e) y Ban s theo  ng li ca h thng Lin Bang v Nj cho chc chn rng nhng NJ ngh ca y Ban s ta ra s ǰI mI, s do dai, v c trch nhim trong mi tng lp ca chnh ph v c s knh n i vI vai tr ca cc tiu bang v cc b lc ngܩi Da . 

Phn 5: Hnh Chnh.

(a) B Y T v X Hi, ܮc lut php cho php, s ti tr v gip ǫ trn phng din hnh chnh cho y Ban.

(b) Cho ti khi qu cn v ǿc php  cho nhng giI thܩng trc tip tc phc v chnh quyn (5 U.S.C. 5701-5707), hI vin t trong s nhng ngܩI thܩng dn Hoa k thuc U Ban ni trn c th ܮc i cng tc trong khi thi hnh nhim v ca y Ban,lun c lnh lng i ܩng;cn nhng hI vin m ng vai tr s quan hoc l nhn vin chnh ph m th lao khng  ܮc cp pht th s ǿc hܪng nhng quyn l nh l cp s quan ca Hoa K.

(c) y Ban s c mt b tham mu do mt Gim c iu khin, m s do Tng Thng chn la.VI lut php cho php, c s lm vic, vic nghin cu v thm nhn vin cho b tham mu cho U Ban s do bn Hnh Php v cc B cung cp.

(d) i vI iu lut  y Ban C Vn Lin Bang,nh ܮc nht tu, c th p dng cho y Ban lin quan ljn bnh thn kinh v vi bt c hnh Ƕng no cu Tng Thng vI iu lut trn, s ܮc thi hnh bI B Y T v X HI,d theo nhng iu hܧng dn ca c quan Dch V Tng Qut.

Phn 6: Bo co. y Ban s nj trnh ln Tng Thng nh sau:

(a) Bo co tm thi.Trong vng 6 thng k t ngy c lnh,mt bo co tm thI m t nhng nhu cu cha t ܮc v nhng tr ngi lin quan ljn tnh trng bnh thn kinh v  cung cp nhng th d gng mu do cng ng thnh cng phi hp cc dch v v c nhng kt qu mong mun.

(b) Bo co cui cng: s nh NJ ngh ca y Ban trong phn 3. Tham kho gia Ch Tch cng vi Tng Thng. 

Phn 7:Kt thc.y Ban s kt liu sau mt nm hot Ƕng ngai tr Tng Thng gia hn sau thI gian .

ng George W.Bush

To Bch c

29 thng 4, 2002                          (k tn)

 

Mental Health Resources / Home / FAQs / Privacy / Accessibility

This page was last updated on April 28, 2003