Archive

 

y ban ǥc trch ca tng thng
v bnh tm thn

seal

Bi Cnh thnh lp

 

 

 

 

 

 

 

Trong cuc vn Ƕng tranh c, Tng Thng George W. Bush tuyn b s ng h nhng ngܩi b tn tt v th cht cng nh tm thn, ha s nh ǰ nhng ro cn trong s bnh ǣng ang i u rt nhiu trong s 54 triu ngܩi Hoa K b tn tt. Lp tc ngay sau khi nhm chc, Tng Thng Bush cng b bn khi tho v y Ban ngy 1 Thng Hai, 2001. Tng Thng gi cho Quc Hi nhiu d tho Nj gip nhng ngܩi Hoa K b tn tt bng cch gia tng s tham d vo cc k thut c tnh cch tr gip, khuych trng cc c hi c tnh gio dc, lm gia tng kh nng hi nhp vo lc lܮng lao Ƕng cho nhng ngܩi Hoa K b tn tt, v c v s gia tng tham d vo ǩi sng cng ng hng ngy. Bm vo y Nj xem bn khi tho chnh sch ca y Ban mi.

Tng Thng k mt Sc Lnh vo ngy 18 Thng Su, 2001 ng h cc chng trnh v dch v trn cn bn cng ng cho cc c nhn b tn tt. Bn Sc Lnh ny ch o cho cc c quan lin bang phi hp vi nhau v vi cc tiu bang Nj bo m s tun th quyt nh ca Ti Cao Php Vin trong v Olmstead (1999) v vi B Lut Hoa K 1990 v Ngܩi Tn Tt. Bm vo y Nj xem bn chi tit m t Sc Lnh.

Mt thnh phn trong k hoch ca Tng Thng Nj c Ƕng vic tham gia ton phn vo ǩi sng cng ng l s thnh lp y Ban c Trch Ca Tng Thng v Bnh Tm Thn. Nhim v ca y Ban l nghin cu h thng cung cp cc dch v v Sc Khe Tm Thn ti Hoa K, bao gm cc nh cung cp c trong lnh vc cng cng v t nhn. y Ban s NJ ngh vi Tng Thng nhng phng php Nj ci tin h thng sao cho nhng ngܩi ln b bnh nghim trng v tm thn v cc tr em b giao Ƕng tm l nghim trng c th sng, lm vic, hc hnh, v tham gia y trong cc cng ng ca h. y Ban ny ca Tng Thng l mt cuc nghin cu ton din u tin trong gn 25 nm trn ton quc v h thng cng v t cung cp cc dch v v sc khe tm thn.

Bn bo co, ""Sc Khe Tm Thn: Mt Bo Co ca B Trܪng Y T,"" cng vi cc ti liu khc, cung cp nn tng khoa hc cho a s cc vic lm ca y Ban. xem bn sao ca bo co ca B Trܪng Y T, xin bm vo y. xem th mc cc ti liu nn tng ca y Ban, xin bm vo y

 

 

Mental Health Resources / Home / FAQs / Privacy / Accessibility

This page was last updated on April 28, 2003